Information Anmälan Entry UEBB 2019

Anmälan Svenska utställare

LÄS SAMTLIG INFORMATION TILLGÄNGLIG I DOKUMENTET NEDAN

FÖR ANMÄLAN TILL ALLA 3 UTSTÄLLNINGARNA
SVENSK BRIARD & PICARD VINNARE, UEBB OCH SELECTION


Alla tre utställningar

FÖR ANMÄLAN TILL SVENSK BRIARD & PICARDVINNARE

Svensk Briard- och Picardvinnare

FÖR ANMÄLAN TILL UEBB

UEBB

FÖR ANMÄLAN TILL SELECTION
​​​​​​​
Selection​​​​​​​

For international entries

READ ALL THE INFORMATION IN THE DOCUMENT POSTED BELOW

ENTRY FOR SWEDISH BRIARD & PICARD WINNER, UEBB AND SELECTION

Entry for all three shows

SWEDISH BRIARD & PICARD WINNER 

Entry for Swedish Briard and Picard winner show

UEBB - ENTRY FORM 
 
Entry for UEBB

SELECTION - ENTRY FORM AND INFO ABOUT REQUIRED ATTACHMENTS

Selection

Till anmälan!

För att din anmälan av utländsk hund ska bli komplett, bifoga följande:

Svensk Briard- och Picardvinnare samt UEBB: Kopia på stamtavla och eventuellt WCC.

Selection: Kopia på stamtavla, HD-certifikat, CSNB-intyg (nattblindhet)

For your application!

Your application for a non Swedish registered dog will be valid when the following is attached.

Swedish Briard- and Picardwinner and UEBB: Copy of pedigree and existing WCC.

Selection: Copy of pedigree,  Hip-certificate, CSNB-certificate (night blindness)