Briardklubbens statuter för respektive hedersprisJAMI HUNDSPORTS PRISER
Gäller fom 99 01 0
(ändrat 2004-01-01 till tre bästa resultat för bruks-och lydnadsbriard)

Årets Bruksbriard
Tävlande i Elitklass, i samtliga grupper, äger rätt att delta i tävlingen Årets bruksbriard. De tre bästa resultaten räknas. Den som uppnår högsta medel-poäng räknat i procent av max-poängen för gruppen vinner (i skydd 800p, övriga grupper 650p). Vid lika resultat avgör bästa enskilda resultat. Med denna poängberäkning går det att tävla i en grupp eller att kombinera olika grupper.

Årets Lydnadsbriard
De tre bästa resultaten på officiella lydnadsprov i Elitklass räknas. Den som har högsta medelpoäng vinner. Vid samma medelpoäng vinner den som har högsta enskilda resultat.

Årets bruksuppfödare
Det bästa resultatet från fem stycken egenuppfödda hundar räknas. Resultatet räknas oavsett vilken klass eller grupp hunden tävlat i. Endast ett resultat per hund och år.

Exempel:
Poäng Klass
Ekl Sph 597
Ekl Skh 602
Hkl Sök 495
Lkl Rph 536
Akl Sph 267
Summa 2497


# Priserna delas ut på Svenska Briardklubbens årsmöte varje år.
# Resultaten skickas till briardklubbens resultaträknare senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# OBS! Dessa priser är inga vandringspriser, ett pris delas ur varje år!!

__________________________________

BRIARDKLUBBENS HEDERSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDPICARD

Grupp 1 – Bruksprov, IPO/BSL/BH, vallning & tjänstehund
Merit Poäng
Fullföljd tävling, icke godkänd 1
Godkänd 10
Uppflyttning/Certpoäng 15
Godkänt BH 10
IPO/BSL under 70p i något delmoment 10
IPO/BSL med utbildningstecken 15
Godkänd tjänstehund 20
Godkänt vallanlagstest 10
Godkänd vallhund 15
Championat 20


Grupp 2 – Lydnad, rallylydnad, freestyle/htm & agility
Merit Poäng
Lydnad -
3:e pris 5
2:a pris 10
1:a pris 15
Championat 20
- -
Rallylydnad -
Deltagande 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
- -
Freestyle/Heelwork to music -
Deltagande 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
- -
Agility -
Deltagande 1
5-15 fel 10
0-4.99 fel 15
Championat 20


Grupp 3 - Utställning
Excellent 5
CK 10
BIM 15
BIR 20
Championat 20


Bonuspoäng som följer hunden för varje år som en grundpoäng
Unghundsbeskrivning 5
Godkänd exteriörbeskrivning 10
Selectioneé-titel 10
MH 5
MT 10
HD-röntgen 5


# Inteckning i priset erövras av det ekipage som uppnått högsta poängsumman enligt poängberäkning av tre grupper plus grundpoängen.
# För att få tävla om priset måste ekipaget ha tävlat i två grupper. De två bästa enskilda resultaten (t ex bara BIR-poängen, det slås inte ihop EXC+CK+BIR om hunden blivit BIR) från varje grupp får räknas plus eventuell bonus (grundpoäng).
# Endast en selectioneé-titel räknas från vilket land som helst.
# Om två eller flera har samma poäng vinner den med högst poäng i grupp 1, är den ändå lika ska den som tävlat högsta klassen ha fördel. Går det ändå inte att urskilja en vinnare så räknas högst poäng i grupp 2 är även den samma ska den som tävlat högsta klassen ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

BRIARDKLUBBENS HEDERSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDBRIARD

Grupp 1 – Bruksprov, IPO/BSL/BH, vallning & tjänstehund
Merit Poäng
Fullföljd tävling, icke godkänd 1
Godkänd 10
Uppflyttning/Certpoäng 15
Godkänt BH 10
IPO/BSL under 70p i något delmoment 10
IPO/BSL med utbildningstecken 15
Godkänd tjänstehund 20
Godkänt vallanlagstest 10
Godkänd vallhund 15
Championat 20


Grupp 2 – Lydnad, rallylydnad, freestyle/htm & agility
Merit Poäng
Lydnad -
3:e pris 5
2:a pris 10
1:a pris 15
Championat 20
- -
Rallylydnad -
Deltagande 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
- -
Freestyle/Heelwork to music -
Deltagande 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
- -
Agility -
Deltagande 1
5-15 fel 10
0-4.99 fel 15
Championat 20


Grupp 3 - Utställning
Excellent 5
CK 10
BIM 15
BIR 20
Championat 20


Bonuspoäng som följer hunden för varje år som en grundpoäng
Unghundsbeskrivning 5
Godkänd exteriörbeskrivning 10
Selectioneé-titel 10
MH 5
MT 10
HD-röntgen 5


# Inteckning i priset erövras av det ekipage som uppnått högsta poängsumman enligt poängberäkning av tre grupper plus grundpoängen.
# För att få tävla om priset måste ekipaget ha tävlat i samtliga tre grupper. De två bästa enskilda resultaten (t ex bara BIR-poängen, det slås inte ihop EXC+CK+BIR om hunden blivit BIR) från varje grupp får räknas plus eventuell bonus (grundpoäng).
# Endast en selectioneé-titel räknas från vilket land som helst.
# Endast ett godkänt resultat får räknas från grupp 1 (bruksdelen).
# Om två eller flera har samma poäng vinner den med högst poäng i grupp 1, är den ändå lika ska den som tävlat högsta klassen ha fördel. Går det ändå inte att urskilja en vinnare så räknas högst poäng i grupp 2 är även den samma ska den som tävlat högsta klassen ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd's HEDERSPRIS BRUKS APPELL-LÄGRE

# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klasserna appell-lägre.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med totalkoefficienten för resp. gren och klass.
# Om flera har samma snittbetyg ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd's HEDERSPRIS BRUKS HÖGRE-ELIT

# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klasserna högre-elit.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med totalkoefficienten för resp. gren och klass.
# Om flera har samma snittbetyg ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd's HEDERSPRIS IPO

Merit Poäng
BH-prov 10
BSL 1 Start 10
BSL 1 Godkänd 15
BSL 2 Start 15
BSL 2 Godkänd 20
BSL 3 Start 20
BSL 3 Godkänd 25
- -
IPO 1 Start 20
IPO 1 Godkänd 25
IPO 2 Start 25
IPO 2 Godkänd 30
IPO 3 Start 30
IPO 3 Godkänd 35
- -
Certpoäng 35
Cert 40
Championat 10


# Tre resultat räknas, om två ekipage har samma poäng vinner den med högst poäng på skyddsdelen.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS LYDNAD startklass-1

Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Högsta medelpoäng i klasserna startklass & 1, dvs. totalpoäng/totalkoefficient.
# Om flera har samma medel ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS LYDNAD 2-3

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Högsta medelpoäng i klasserna 2-3, dvs. totalpoäng/totalkoefficient.
# Om flera har samma medel ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD Nybörjare-fortsättning

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Om fler slutar på samma poäng på 1a platsen ska den som tävlat den högre klassen ha fördel (detta resultat behöver inte vara med i beräkningen om det skulle vara lägre än de övriga tre). Skulle även klassen vara samma vinner den med högst poäng på en enskild tävling i den högre klassen.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD Avancerad-mästare

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Om fler slutar på samma poäng på 1a platsen ska den som tävlat den högre klassen ha fördel (detta resultat behöver inte vara med i beräkningen om det skulle vara lägre än de övriga tre). Skulle även klassen vara samma vinner den med högst poäng på en enskild tävling i den högre klassen.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS FREESTYLE/HEELWORK TO MUSIC

# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# För resultat gjorda i klass 2 multipliceras poängen med 1,1.
# För resultat gjorda i klass 3 multipliceras poängen med 1,2.
# Om två eller flera når samma poäng så vinner den som har uppnått det bästa resultatet på ett av de tre resultaten som skickats in, skulle detta vara lika fortsätter man likadant med resultat två och tre.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS AGILITY

Grundpoäng
- Klass 1 Klass 2 Klass 3
Noll hinderfel och noll tidsfel 7 8 9
Noll hinderfel men tidsfel 6 7 8
5 hinderfel och noll tidsfel 5 6 7
5 hinderfel och tidsfel 4 5 6
Övriga poäng
(Kan ej kombineras med gundpoäng från samma tävling)
Målgång, dvs ej diskad 2 3 4
Deltagit, men diskat lopp 1 1 1
Tilläggspoäng
(Dessa poäng får räknas ihop med gundpoäng från samma tävling)
Pinne 1 2 3
Cert - - 4


# Endast de tre bästa hopploppen + tre bästa agilityloppen gäller.
# Om två eller flera når samma poäng så ska den som tävlat i högsta klassen ha fördel.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS NOSEWORK

Merit Klass 1 Klass 2 Klass 3
För vart avklarat sök 10 15 20
Uppflyttning 10 15 20
För vinst per sök (upp till 3) 10 15 20
För vinst av alla 4 sök 20 25 30


# Tre högsta resultaten räknas.
# Om två eller flera har samma poäng vinner den som startat högst klass. Går det ändå inte att urskilja en vinnare så räknas mest vunna sök.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS UTSTÄLLNING

Merit SBK-Poäng SKK-Poäng Specialpoäng
CK 3 4 6
R-CERT 4 5 7
CERT 6 8 12
BIM 15 20 40
BIR 20 30 60
- - - -
BIG4 6* 70 -
BIG3 9* 80 -
BIG2 12* 90 -
BIG1 15* 100 -
- - - -
BIS4 25 110 -
BIS3 30 120 -
BIS2 35 130 -
BIS1 40 160 -
BHKL/BTKL-placeringar räknas endast på specialerna
BHKL/BTKL 4 - - 25
BHKL/BTKL 3 - - 30
BHKL/BTKL 2 - - 35
BHKL/BTKL 1 - - 40

*Ang BIG på SBK gäller det endast då det är BIG-finaln innan BIS.

Bonus
Utställningschampionat
(Gäller alla utst.ch)
10
officiella Nationella Vinnartitlar, Europavinnare och Världsvinnare, de som tilldelas BIR/BIM Vuxen (inte junior eller veterantitlar) 10
Deltagande på briardspecial
(Lägst betyd Good)
3


# Endast de fem bästa resultaten gäller plus ev. bonus.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special

Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK

# Man få en bonus per erövrat championat.

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s TILL HEDERSPRIS VALP

OFFICIELL - Dessa poäng gäller alltså på en utställning som är officiell för alla andra hundar, även om valpklasserna alltid är inofficiella.

Merit SBK-Poäng SKK-Poäng Specialpoäng
HP 4 5 6
BIM 15 20 45
BIR 20 25 50
- - - -
BIS4 10 60 -
BIS3 15 70 -
BIS2 20 80 -
BIS1 25 90 -
BHKL/BTKL-placeringar räknas endast på specialerna
BHKL/BTKL 4 - - 14
BHKL/BTKL 3 - - 16
BHKL/BTKL 2 - - 18
BHKL/BTKL 1 - - 20


INOFFICIELL - Dessa poäng gäller alltså på en utställning som är inofficiell för alla andra hundar också, valpklasserna är ju alltid inofficiella.
Svensk Sélectionée räknas som inofficiell enligt dessa poäng.
*Bis-resultat på inoff. Räknas endast om valpen vunnit BIG först.
I de fall då det ej är tävlan om BIG räknas BIS-resultatet som ett BIG.


Merit Poäng
HP 2
BIM 5
BIR 10
- -
BIG4 4
BIG3 6
BIG2 8
BIG1 10
- -
BIS4 8
BIS3 10
BIS2 12
BIS1 15


Bonus för deltagande på special: 3 p för var gång

# Endast de fem bästa resultaten gjorda i valpklass 4-9mån gäller.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special

Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS VETERAN

Merit SBK-Poäng SKK-Poäng Specialpoäng
CK 7 9 12
BIM 10 20 50
BIR 20 30 60
- - - -
BIS4 15 100 -
BIS3 20 110 -
BIS2 25 120 -
BIS1 30 150 -
- - - -
BHKL/BTKL 4 12 20 35
BHKL/BTKL 3 14 25 40
BHKL/BTKL 2 16 30 45
BHKL/BTKL 1 18 35 50


Bonus officiella Vinnartitlar: 5 poäng
Bonus för deltagande på special: 3 p för var gång

# Endast de fem bästa resultaten gäller från tävlan i veteranklass och veteranfinal plus ev. bonus.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Veteran med flest BIR.veteran

Om denna är samma:
- Högsta placering på special

# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# F.o.m 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till styrelsen@briardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

__________________________________

STATUTER för Kennel Goblinwalley’s HP för Årets avelshane

# 5 avkommors resultat räknas och poängsumman läggas samman. Baserat på AfBd’s pris för Bästa utställnings Briard.
# Hanen skall ha minst 3 utställda avkommor för att delta.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben
# Endast Svenska utställningar räknas. Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK
# Priset består av en pokal som vinnaren får behålla. Priset skickas till vinnaren.
# Endast inskickade resultat räknas och sista dag för inlämning är 5 januari året efter.
# Priset instiftades 2012 och delas ut första gången på årsmötet 2013 gällande 2012 års resultat.
# Statuterna till priset kan endast ändras av instiftaren Katarina Ränssi

__________________________________

STATUTER för Kennel Goblinwalley’s HP för Årets avelstik

# 5 avkommors resultat räknas och poängsumman läggas samman. Baserat på AfBd’s pris för Bästa utställnings Briard.
# Tiken skall ha minst 3 utställda avkommor för att delta.
# Ägaren/föraren skall vara medlem i Svenska Briardklubben
# Endast Svenska utställningar räknas. Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK
# Priset består av en pokal som vinnaren får behålla. Priset skickas till vinnaren.
# Endast inskickade resultat räknas och sista dag för inlämning är 5 januari året efter.
# Priset instiftades 2012 och delas ut första gången på årsmötet 2013 gällande 2012 års resultat.
# Statuterna till priset kan endast ändras av instiftaren Katarina Ränssi

__________________________________

STATUTER för Kennel Goblinwalley’s HP för Årets Uppfödare - utställning

# 5 hundars resultat räknas och poängsumman läggas samman. Baserat på AfBd’s pris för Bästa utställnings Briard.
# Uppfödaren skall ha minst 3 utställda hundar för att delta.
# Registrerat kennelnamn.
# Endast Svenska utställningar räknas. Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK
# Priset består av en pokal som vinnaren får behålla. Priset skickas till vinnaren.
# Endast inskickade resultat räknas och sista dag för inlämning är 5 januari året efter.
# Priset instiftades 2012 och delas ut första gången på årsmötet 2013 gällande 2012 års resultat.
# Statuterna till priset kan endast ändras av instiftaren Katarina Ränssi

__________________________________

STATUTER för Kennel Goblinwalley’s HP för Årets Uppfödare - lydnad

# 5 hundars resultat räknas och poängsumman läggs samman. Baserat på AfBd’s pris för bästa lydnads briard, men man räknar poängsumman inte medelpoäng
# Uppfödaren skall ha minst 3 tävlande hundar för att delta. Resultat från båda lydnadspriserna räknas.
# Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben
# Registrerat kennelnamn.
# Om flera har samma medel ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.
# Priset består av en pokal som vinnaren får behålla. Priset skickas till vinnaren.
# Endast inskickade resultat räknas och sista dag för inlämning är 5 januari året efter.
# Priset instiftades 2012 och delas ut första gången på årsmötet 2013 gällande 2012 års resultat.
# Statuterna till priset kan endast ändras av instiftaren Katarina Ränssi