Svenska Briardklubbens statuter för respektive hederspris

Denna sida innehåller information om Svenska Briardklubbens statuter för Hederspriser inom olika tävlingsgrenar, ex Bruksprov, utställning, lydnad, osv. Det är ett poängsystem för de individuella resultatlistorna och topplistorna som Svenska Briardklubben handhåller. Medlemmar skickar in resultat via vårt formulär och listas tillsammans med alla för året hittills inskickade resultat i den individuella resultatlistan varav poänggivande resultat sedan läggs in i aktuell topplista. I slutet av året delas priser ut till de hundar som toppat de aktuella topplistorna. Mer om statuterna kan Du läsa om nedan. 

JAMI HUNDSPORTS PRISER

Gäller fr o m 99 01 0
(ändrat 2004-01-01 till tre bästa resultat för bruks-och lydnadsbriard)

Årets Bruksbriard
Tävlande i Elitklass, i samtliga grupper, äger rätt att delta i tävlingen Årets bruksbriard. De tre
bästa resultaten räknas. Den som uppnår högsta medel-poäng räknat i procent av maxpoängen
för gruppen vinner (i skydd 800p, övriga grupper 650p). Vid lika resultat avgör bästa
enskilda resultat. Med denna poängberäkning går det att tävla i en grupp eller att kombinera
olika grupper.

Årets Lydnadsbriard
De tre bästa resultaten på officiella lydnadsprov i Elitklass räknas. Den som har högsta
medelpoäng vinner. Vid samma medelpoäng vinner den som har högsta enskilda resultat.

Årets bruksuppfödare
Det bästa resultatet från fem stycken egenuppfödda hundar räknas. Resultatet räknas oavsett
vilken klass eller grupp hunden tävlat i. Endast ett resultat per hund och år.

Exempel:

Poäng Klass
Ekl Sph 597
Ekl Skh 602
Hkl sök 495
Lkl rph 536
Akl sph 267
Summa 2497


# Priserna delas ut på Svenska Briardklubbens årsmöte varje år.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben
# Resultaten skickas till briardklubbens resultaträknare senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# OBS! Dessa priser är inga vandringspriser, ett pris delas ur varje år!!

BRIARDKLUBBENS HEDERSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDPICARD
 

Grupp 1 – Bruksprov, IPO/BSL/BH, vallning & tjänstehund
Merit Poäng
Fullföljd tävling, icke godkänd 1
Godkänd 10
Uppflyttning/Certpoäng 15
Godkänt BH 10
IPO/BSL under 70p i något delmoment 10
IPO/BSL med utbildningstecken 15
Godkänd tjänstehund 20
Godkänt vallanlagstest 10
Godkänd vallhund 15
Championat 20
 
Grupp 2 – Lydnad, rallylydnad, freestyle/htm & agility
Merit Poäng
Lydnad
3:e pris 5
2:a pris 10
1:a pris 15
Championat 20
Rallylydnad
Deltagande 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
Freestyle/Heelwork to music
Deltagande 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
Agility
Deltagande 1
5-15 fel 10
0-4,99 fel 15
Championat 20

 
 

Grupp 3 - Utställning
Excellent 5
CK 10
BIM 15
BIR 20
Championat 20
 
Bonuspoäng som följer hunden för varje år som en grundpoäng
Unghundsbeskrivning 5
Godkänd exteriörbeskrivning 10
Selectioneé-titel 10
MH 5
MT 10
HD-röntgen 5

 
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Inteckning i priset erövras av det ekipage som uppnått högsta poängsumman enligt
poängberäkning av tre grupper plus grundpoängen.
# För att få tävla om priset måste ekipaget ha tävlat i två grupper. De två bästa enskilda
resultaten (t ex bara BIR-poängen, det slås inte ihop EXC+CK+BIR om hunden blivit BIR)
från varje grupp får räknas plus eventuell bonus (grundpoäng).
# Endast en selectioneé-titel räknas från vilket land som helst.
# Om två eller flera har samma poäng vinner den med högst poäng i grupp 1, är den ändå lika
ska den som tävlat högsta klassen ha fördel. Går det ändå inte att urskilja en vinnare så räknas
högst poäng i grupp 2 är även den samma ska den som tävlat högsta klassen ha fördel.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva
championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

BRIARDKLUBBENS HEDERSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDBRIARD
 

Grupp 1 – Bruksprov, IPO/BSL/BH, vallning & tjänstehund
Merit Poäng
Fullföljd tävling, icke godkänd 1
Godkänd 10
Uppflyttning 15
Certpoäng 17
Godkänt BH 10
IPO/BSL under 70p i något delmoment 10
IPO/BSL med utbildningstecken 15
Drag (Nordisk stil) DRHII, godkänd 15
Drag (Nordisk stil) certifikat 17
Godkänt vallanlagstest 10
Godkänd vallhund 15
Championat 20
Grupp 2 – Lydnad, rallylydnad, freestyle/htm & agility
Merit Poäng
Lydnad
Deltagande, fullföljd tävling 1
Startklass godkänd 10
Startklass uppflyttad 15
3:e pris 5
2:a pris 10
1:a pris 15
Championat 20
Rallylydnad
Deltagande, fullföljd tävling 1
Uppflyttningspoäng 15
Cert 17
Championat 20
Freestyle/Heelwork to music
Deltagande, fullföljd tävling 1
Uppflyttningspoäng 15
Championat 20
Agility
Deltagande, fullföljd tävling 1
1-15 fel 10
0-4,99 fel 15
Championat 20


 # 3p i bonus för vart deltagande på KM (Rally, lydnad, bruks) på AFBd’s arrangemang
 

Grupp 3 - Utställning
Excellent 1
CK 5
BIM 10
BIR 15
Championat 20
Bonuspoäng som följer hunden för varje år som en grundpoäng
Unghundsbeskrivning 5
Godkänd exteriörbeskrivning 10
Selectioneé-titel 10
MH 5
MT 10
HD-röntgen 5

 
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Inteckning i priset erövras av det ekipage som uppnått högsta poängsumman enligt
poängberäkning av tre grupper plus grundpoängen.
# För att få tävla om priset måste ekipaget ha tävlat i samtliga tre grupper. De två bästa
enskilda resultaten (t ex bara BIR-poängen, det slås inte ihop EXC+CK+BIR om hunden
blivit BIR) från varje grupp får räknas plus eventuell bonus (grundpoäng).
# Endast en selectioneé-titel räknas från vilket land som helst.
# Endast ett godkänt resultat får räknas från grupp 1 (bruksdelen).
# Om två eller flera har samma poäng vinner den med högst poäng i grupp 1, är den ändå lika
ska den som tävlat högsta klassen ha fördel. Går det ändå inte att urskilja en vinnare så räknas
högst poäng i grupp 2 är även den samma ska den som tävlat högsta klassen ha fördel.
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva
championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd's HEDERSPRIS BRUKS APPELL-LÄGRE
# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klasserna appell-lägre.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med
totalkoefficienten för resp. gren och klass.
# Om flera har samma snittbetyg ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd's HEDERSPRIS BRUKS HÖGRE-ELIT
# Gäller spår, sök, rapport, skydd och patrull i klasserna högre-elit.
# Endast det bästa resultatet gäller.
# Vinner gör det ekipage med högst snittbetyg, beräknat genom att dela poängen med
totalkoefficienten för resp. gren och klass.
# Om flera har samma snittbetyg ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd's HEDERSPRIS IPO
 

Merit Poäng
BH-prov 10
BSL 1 Start 10
BSL 1 Godkänd 15
BSL2 Start 15
BSL 2 Godkänd 20
BSL 3 Start 20
BSL 3 Godkänd 25
IPO 1 Start 20
IPO 1 Godkänd 25
IPO 2 Start 25
IPO 2 Godkänd 30
IPO 3 Start 30
IPO 3 Godkänd 35
Certpoäng 35
Cert 40
Championat 10


 # Tre resultat räknas, om två ekipage har samma poäng vinner den med högst poäng på
skyddsdelen.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris
vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för
att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att
hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS LYDNAD startklass-1
Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Högsta medelpoäng i klasserna startklass & 1, dvs. totalpoäng/totalkoefficient.
# Om flera har samma medel ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris
vinnarna får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för
att ta emot priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att
hämta ut priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum, resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS LYDNAD 2-3
# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Högsta medelpoäng i klasserna 2-3, dvs. totalpoäng/totalkoefficient.
# Om flera har samma medel ska den som tävlat i högsta klass ha fördel.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris# För att
priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. r alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna får
behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD Nybörjare-fortsättning
# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Om fler slutar på samma poäng på 1a platsen ska den som tävlat den högre klassen ha fördel
(detta resultat behöver inte vara med i beräkningen om det skulle vara lägre än de övriga tre).
Skulle även klassen vara samma vinner den med högst poäng på en enskild tävling i den
högre klassen.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS RALLYLYDNAD Avancerad-mästare
# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# Om fler slutar på samma poäng på 1a platsen ska den som tävlat den högre klassen ha fördel
(detta resultat behöver inte vara med i beräkningen om det skulle vara lägre än de övriga tre).
Skulle även klassen vara samma vinner den med högst poäng på en enskild tävling i den
högre klassen.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS FREESTYLE/HEELWORK TO MUSIC
# Endast de tre bästa resultaten gäller.
# Poängen som utdelas i vandringsprisets topplista är poängen man fått på tävling.
# För resultat gjorda i klass 2 multipliceras poängen med 1,1.
# För resultat gjorda i klass 3 multipliceras poängen med 1,2.
# Om två eller flera når samma poäng så vinner den som har uppnått det bästa resultatet på ett
av de tre resultaten som skickats in, skulle detta vara lika fortsätter man likadant med resultat
två och tre.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS AGILITY
 

Grundpoäng
Klass 1 Klass 2 Klass 3
Noll hinderfel och noll tidsfel 7 8 9
Noll hinderfel men tidsfel 6 7 8
5 hinderfel och noll tidsfel 5 6 7
5 hinderfel och tidsfel 4 5 6
Övriga poäng
(Kan ej kombineras med gundpoäng från samma tävling)
Målgång, dvs ej diskad 2 3 4
Deltagit, men diskat lopp 1 1 1
Tilläggspoäng
(Dessa poäng får räknas ihop med grundpoäng från
samma tävling)
Pinne 1 2 3
Cert 4


 # Endast de tre bästa hopploppen + tre bästa agilityloppen gäller.
# Om två eller flera når samma poäng så ska den som tävlat i högsta klassen ha fördel.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS NOSEWORK
 

Merit Klass 1 Klass 2 Klass 3
För vart avklarat sök 10 15 20
Uppflyttning 10 15 20
För vinst per sök (upp till 3) 10 15 20
För vinst av alla 4 sök 20 25 30


 # Tre högsta resultaten räknas.
# Om två eller flera har samma poäng vinner den som startat högst klass. Går det ändå inte att
urskilja en vinnare så räknas mest vunna sök.
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS UTSTÄLLNING
 

Merit SBK SKK Rasspecial (AfBd)
CK 3 4 6
R-Cert 4 5 7
Cert 6 8 12
Nordiskt R-cert 5
Nordiskt Cert 8
BIM 15 20 40
BIR 20 30 60
BIG-4 6* 70
BIG-3 9* 80
BIG-2 12* 90
BIG-1 15* 100
BIS-4 25 110
BIS-3 30 120
BIS-2 35 130
BIS-1 40 160
BHKL/BTKL-placeringar räknas endast på specialerna
Bhkl/Btkl 4 25
Bhkl/Btkl 3 30
Bhkl/Btkl 2 35
Bhkl/Btkl 1 40

 *Ang BIG på SBK gäller det endast då det är BIG-finaler innan BIS
 

Bonus
Utställningschampionat (Gäller alla utst.ch) 10
Officiella Nationella Vinnartitlar, Europavinnare och Världsvinnare,
de som tilldelas BIR/BIM Vuxen (inte junior eller veterantitlar)
10
Deltagande på briardspecial (Lägst betyg Good) 3


 # Endast de fem bästa resultaten gäller plus ev. bonus.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK
# Man få en bonus per erövrat championat
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller. Undantag för utländska championat där själva
championatet räknas men inte övriga resultatet.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s TILL HEDERSPRIS VALP
OFFICIELL - Dessa poäng gäller alltså på en utställning som är officiell för alla andra
hundar, även om valpklasserna alltid är inofficiella
 

Merit SBK SKK Rasspecial (AfBd)
HP 4 5 6
BIM 15 20 45
BIR 20 25 50
BIS-4 10 60
BIS-3 15 70
BIS-2 20 80
BIS-1 25 90
BHKL/BTKL-placeringar räknas endast på specialerna
Bhkl/Btkl 4 14
Bhkl/Btkl 3 16
Bhkl/Btkl 2 18
Bhkl/Btkl 1 20


INOFFICIELL - Dessa poäng gäller alltså på en utställning som är inofficiell för alla andra
hundar också, valpklasserna är ju alltid inofficiella.
Svensk Sélectionée räknas som inofficiell enligt dessa poäng.
*Bis-resultat på inoff. Räknas endast om valpen vunnit BIG först.
I de fall då det ej är tävlan om BIG räknas BIS-resultatet som ett BIG. 

 

Merit Poäng
HP 2
BIM 5
BIR 10
BIG-4 4
BIG-3 6
BIG-2 8
BIG-1 10
BIS-4 8
BIS-3 10
BIS-2 12
BIS-1 15


 Bonus för deltagande på special: 3 p för var gång
# Endast de fem bästa resultaten gjorda i valpklass 4-9mån gäller.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Bästa placering på special
Om denna är samma:
- Bästa poäng på SKK
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS VETERAN
 

Merit SBK SKK Rasspecial (AfBd)
CK 7 9 12
BIM 10 20 50
BIR 20 30 60
BIS-4 15 100
BIS-3 20 110
BIS-2 25 120
BIS-1 30 150
Bhkl/Btkl 4 12 20 35
Bhkl/Btkl 3 14 25 40
Bhkl/Btkl 2 16 30 45
Bhkl/Btkl 1 18 35 50


 Bonus officiella Vinnartitlar: 5 poäng
Bonus för deltagande på special: 3 p för var gång
# Endast de fem bästa resultaten gäller från tävlan i veteranklass och veteranfinal plus ev.
bonus.
# Om två eller flera når samma poäng så gäller denna ordning:
- Veteran med flest BIR.veteran
Om denna är samma:
- Högsta placering på special
# För att priset ska delas ut skall det vara minst två hundar som tävlar om vart pris
# Svenska officiella tävlingar och prov gäller.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Resultat för tävlan om priset måste vara insända senast en månad efter tävlingdatum,
resultat gjorda i december skickas in senast 5 januari året efter.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

STATUTER för AfBd’s HEDERSPRIS TRIPPEL
Delas ut till det ekipage/hund som blivit bästa hane/tik på samtliga specialutställningar (ej
krav på samma år)
eller
Deltagit på klubbens KM under ett år (Rallylydnad, Lydnad, Bruks) med kvalificerande
resultat på Rallylydnad, Godkänd/2:a pris på lydnad och godkänd i bruks.
# Ägaren skall vara medlem i Svenska Briardklubben.
# Fr.o.m. 2013 är alla vandringspriser borttagna och de har ersatts med ett hederspris vinnarna
får behålla. Vinsterna delas ut på klubbens årsmöte. Kan man inte närvara själv för att ta emot
priset går det bra att skicka någon som gör det i sitt ställe. Det går även bra att hämta ut
priserna på någon av klubbens tre utställningar. Men då bör man påtala det innan till
styrelsen@svenskabriardklubben.se.
# Ändringar av statuterna förbehålles Svenska Briardklubben

________________________________________________________________________________________________