StyrelseOrdförande
Anna Jonsson

ordforande@svenskabriardklubben.seVice ordförande
Peter Sjöberg (tf)

viceordforande@svenskabriardklubben.seSekreterare
Anna-Karin Norlander (tf)
sekreterare@svenskabriardklubben.se


 

Kassör
Marcus Hjortsberg

kassor@svenskabriardklubben.seLedamot 1

Vakant


Ledamot 2
Anna-Karin Norlander

ledamot2@svenskabriardklubben.se
  

Ledamot 3

Peter Sjöberg
ledamot3@svenskabriardklubben.se

Suppleant 1
Vakant

Suppleant 2
Vakant

Suppleant 3
Vakant

Revisor
Karin Pettersson
Järfälla
Tfn. 08-58351540

speckape@telia.com

Revisor
Camilla Ednell

Revisorsuppleant 1
Lena Holmgren
Rådjursvägen 8
178 32 Ekerö
Tel. 08-560 316 28

lena@yesnix.se

Revisorsuppleant 2
Eva Bergzén
Tfn. 0470-39569

eva@marzeminos.com

Medlemshanterare
Marcus Hjortsberg
kassor@svenskabriardklubben.se

Picardombud
Åsa Liljeroos Tanghöj
Mobil. 076-070 657 11 44

asa.lt@live.se

Valberedningen
Sammankallande

Viktoria Arehult
valberedningen@svenskabriardklubben.se


Valberedningen
Ulrika Karlsson
valberedningen@svenskabriardklubben.se
 


Valberedningen
Vakant

Redaktör BriardAktuellt
Vakant

Webmaster
Sverker Norlander
webmaster@svenskabriardklubben.se

Du kan maila hela styrelsen på denna adress:

styrelsen@svenskabriardklubben.se