BRIETT-Diplom
Ett sätt för rasklubben att uppmärksamma våra duktiga allroundbriarder.

Krav enskild hund:
Svenska Briardklubbens avelsrekommendationer skall vara uppfyllda.
Uppflyttad till högre klass bruks eller godkänd vallhund eller tjänstehund.
Tävlat lydnadsklass3.
KORAD.
Ansökan med kopior krävs. Godkännande sker efter det att resultaten
finns på SKK hunddata.

Krav uppfödare:
Uppfödare med 2 BRIETTER ur egen uppfödning kan söka titeln 2 x BRIETT, därefter med 2 BRIETTER som intervall, det vill säga
4 x Briett, 6 x BRIETT och så vidare.

Inga bevis på enskilda hundar krävs, uppfödare skall endast ange för vilka enskilda BRIETTER ansökan gäller.


Välkommen med din ansökan till
sekreterare@svenskabriardklubben.se