Medlemskap i avelsavdelning för briard (AfBd)

För att bli medlem i Svenska Briardklubben SBK's avelsavdelning för briard (AfBd) fordras också medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK). (OBS! Detta gäller alltså endast SBK, inte SKK (Svenska Kennelklubben)

Helbetalande: 620:- (Om du ej redan är medlem i SBK). Nytt
Delbetalande: 220:- (Om du redan ÄR medlem i SBK). Nytt


Gäller från och med 2014-01-01.

Fyll i och skicka iväg formuläret nedan.

Avgiften sätts in på: Pg 83 80 46-1 med ditt namn, fullständigt personnummer, adress, telefonnummer, mailadress och för vad betalningen avser, tydligt angivet i rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" För enklare adm. på SBKs nya medlemssystem skicka även ett mail med uppgifter till nedanstående

Vid frågor rörande medlemskap kontakta medlem@svenskabriardklubben.se

  • Fullbetalande om man inte redan är med i en SBK ansluten klubb. Delbetalande om man redan är medlem i SBK ansluten klubb
  • Om du redan är medlem i SBK vänligen fyll i ditt medlemsnummer.