Vallning

Skrivelse från AfBd gällande regelrevidering och bruksmeriterande

Här hittar ni korrespondens Briardklubben haft med SBK samt protokollutdrag SKK PtK nr 3......
Briardklubbens styrelse jobbar vidare med att SKK ska ta upp ärendet igen!


2016-11-16
Hej,
Inför regelrevideringen ansökte SBK hos SKK om att få lägga till vallhundsmeriten för fler raser än i nuläget, vilket inte gick igenom.
Vi har också ansökt om att flera av våra raser ska kunna delta med officiell resultatregistrering inom Kroppsvallarnas regelverk . I förra veckan fick vi dock besked från SKK/PtK om att ansökan är bordlagd (bifogar protokollsutdraget). Så, just nu står det still.
Vi får återkomma när SKK har tagit upp frågan igen och kommit till ett beslut.
 
Vänliga hälsningar
Agneta Olsson
Handläggare, Utskottet för avel och hälsa
Svenska Brukshundklubben

10 november 2016 14:23
Hej Agneta
Förslaget är skickat 10 mars 2016 till samtliga rasklubbar som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för och den 9 mars 2016 till Svenska Brukshundklubben. Vad har hänt i ärendet? Till vilka instanser är det skickat?
 
Med vänlig hälsning Viktoria Arehult, vice ordförande I Svenska Briardklubben  
Kopia till: Piia Nora och Ann-Louise Svensson

10 mars 2016
Hej,
Bifogar er för kännedom, AfBd's förslag på HWT som bruksmeriterande.
Som bakgrund till detta beslut ligger framförallt de internationella regelverken där vi önskar få likvärdiga riktlinjer. Vi är av åsikten att HWT kommer att gynna våra vallande raser med avsikten att flera har möjligheten till en aktivitet med sin hund där ribban ej läggs för högt då det troligt skulle ha negativ påverkan för vallningen som gren med våra raser Briard och Picard.
Vi anser att HWT är en fullgod provform för bruksmeritering.
  
 Mvh
 Piia Nora

9 mars 2016
Hej Agneta,
Bifogar Svenska Briardklubbens förslag på tillägg gällande HWT som bruksmeriterande inför kommande regelrevidering. Har du möjlighet att sända vidare till rätt instans/er?
Mvh
Piia Nora
17741154_1423423414376567_1822071864_n image1 image2 Dino vallar Opus vallar Diesel vallar DSC_0019 DSC_0085 DSC_0093 DSC_0024 DSC_0022 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0058 DSC_0014 DSC_0063 DSC_0124 DSC_0090 AfBd AfBd-II AfBd-III AfBd-IV AfBd-V AfBd-VI AfBd-VII AfBd-VIII DSC03998 DSC04000 DSC04012 DSC06224 DSC06274 peovega