Exteriör

Arbetsgruppen som unghunds- och exteriörbeskriver våra Briarder & Picarder

UNGHUNDSBESKRIVNING


Genom åren har många Briardägare låtit unghundsbeskriva sina briarder. Det tillkommer hela tiden nya medlemmar och för att göra unghundsbeskrivningen (UHB) känd även för nya medlemmar och även Picardägare kommer här en presentation utav en av klubbens viktigaste funktioner. Agneta Sundin står för original-texten som publicerats tidigare i Briard-Aktuellt nr 4/94. Texten är med tillåtelse lätt omarbetad eller uppdaterad (2015-05-22) på ett fåtal ställen av Viktoria Arehult.
 
Klicka här så kommer du till dokumentet!

AG Exteriör Protokoll 2016-01-27


Datum för UHB och/eller Exteriörbeskrivning 2018

Inga planerade UHB/Exteriörbeskrivningar för tillfället
 


Svenska Briardklubbens Exteriörbeskrivare

Ulrika Karlsson, Västerfärnebo
Tfn. 070-2445059

bullan_co@telia.com

Karin Pettersson, Järfälla
Tfn. 08-58351540

speckape@telia.com

Anna-Karin Ericsson, Sala
Tfn. 0224-32066

Sammankallande
Piia Nora,Värmdö
Tfn. 070-3041880

norapiia@gmail.com

Nicole Martinsson,Tyringe
Tfn. 070-9429287

Nicole@martinic.se