Exteriör

Arbetsgruppen som unghunds- och exteriörbeskriver våra Briarder & Picarder

Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningar har som syfte att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram brister, förtjänster och eventuella avvikelser från rasstandarden. Detta noteras och redovisas sedan i ett protokoll gemensamt för alla brukshundsraser. 

Mer om Exteriörbeskrivning kan Du läsa på SBKs hemsida här.

Unghundsbeskrivning

Unghundsbeskrivning, i likhet med Exteriörbeskrivning, är en detaljerad bedömning av en hunds exteriör, men i detta fall gäller det en hundar från 12 månaders ålder. Mer om unghundsbeskrivning kan Du läsa om i vårt nedladdningsbara dokument nedan. 

Datum för UHB och/eller Exteriörbeskrivning 2018 kan du hitta här.

Svenska Briardklubbens Exteriörbeskrivare

Sammankallande
Piia Nora,Värmdö
Tfn. 070-3041880

norapiia@gmail.com

Karin Pettersson, Järfälla
Tfn. 08-58351540

speckape@telia.com

Anna-Karin Ericsson, Sala
Tfn. 0224-32066

Ulrika Karlsson, Västerfärnebo
Tfn. 070-2445059

bullan_co@telia.com

Nicole Martinsson,Tyringe
Tfn. 070-9429287

Nicole@martinic.se