BriardAktuellt

Styrelsen ha beslutat att tidningen kommer att ges ut som webtidning fr om augusti 2017 och ett tryckt ex i slutet av året.
BA kommer finnas att läsa på klubbens hemsida under medlemssidorna.


Briardaktuellt utkommer normalt med fyra nummer per år och tidningen produceras helt med ideella krafter. Medlemmar, privatpersoner och företag erbjuds att annonsera till förmånliga priser för att att dryga ut vår budget.

Du får tidningen gratis som medlem i AfBd/SBK. Tidningen trycks i ca 250 ex. och skickas ut till klubbens medlemmar, samarbetspartners, domare och föreningar.
Endast i utlandet boende person kan prenumerera (400 kr/år , insättes på PG 83 80 46-1 AfBd), ange vad betalningen avser.

Gratisannonser
Championat, ALLA hundar som erhållit någon form av championat får en gratis annons införd i BA. Vi bjuder på en halvsideannons.

Skicka Din färdiga annons till ba@svenskabriardklubben.se
Annonsen bör vara i liggande format med måtten 15x10 centimeter för att passa på en halvsida.

Bäst är om ni har möjlighet att skicka annonsen (högupplöst) i PDF eller något annat bildformat. Om ni gör annonsen i Word kan vi inte garantera att den ser ut exakt som ni vill ha den, eftersom formatet inte tar med sig typsnitt och layout till 100 procent.

Vill ni ändå göra den i Word ser vi gärna att ni lämnar tomt för själva bilden och skickar med originalbilden separat. (Bilder anpassade för nätet blir inte bra i tryck)

Vi hjälper gärna till att göra annonserna också. Då skickar ni bara ett manus med uppgifter om vilken hund det gäller, championattitel, aktuella meriter, uppfödare och ägare - plus en högupplöst bild.


Minneshund
För de hundar som gått bort erbjuder vi en minnesannons under vår rubrik, Minneshund. Skicka följande uppgifter till Redax:

  • Hundens namn
  • Gällande datum
  • En kort hälsning
  • Avsändare

KOMPLETTERA SAMLINGEN AV BRIARDAKTUELLT

 Behöver du komplettera din samling med BA? Nu har du chansen!!
Följande nr finns för försäljning:
Gamla BA:
2000- no 1+4
2001- no 1
2003- no 4
2004- no 4
2005- no 1-4
2006- no 2-4
2007- no 2+4
2008- no 4
2011- no 1-4
2012- no 1-4
2013- no 2-4
2014- no 1-4
 
10kr/styck och 30kr för hel årgång
(1-4) + porto.
Hör av er till sekreteraren på

sekreterare@svenskabriardklubben.se
 

REDAKTÖR:
Linda Marits
ba@svenskabriardklubben.se

ANSVARIG UTGIVARE:
Ordförande Briardklubben
ordforande@svenskabriardklubben.se

ÖVRIGA AG BRIARDAKTUELLT:
Susann Hjortsberg


MEDLEMSFRÅGOR:
Besvaras av Marcus Hjortsberg
kassor@svenskabriardklubben.se

Om tidningen uteblir,
kontakta: Marcus Hjortsberg
kassor@svenskabriardklubben.se


För att underlätta eventuella felsökningar i medlemsregistret är det bra om Ni har medlems-nummer och datum för senaste inbetalning nära till hands.

Manusstopp 2018
Manusstopp nästa nummer är 4 augusti.

Numret kommer ut månaden efter.

Det är av största vikt att lämna in sina grejer i tid. Tidningen redigeras löpande, så fort ett material kommer in så läggs det in i tidningen. Det gör att arbetet inte hopar sig och vi kan kvista iväg till tryckeriet rätt snart efter utsatt deadline.

För sent inkommet material tas endast med i mån av plats, annars får det stå över till efterkommande nummer
.

Annonsera

Helsida 500:-
Halvsida 300:-
Kvartssida 200:-

Betalning för annonser sker via Svenska Briardklubbens (AfBd) PG: 83 80 46-1. Glöm inte avsändare och att ange vad betalningen avser!