• Valpar/Omplacering

På dessa sidor sköts valphänvisning och omplaceringar.

Nivåer för hänvisning:
Nivå 3: Uppfödare som uppfyller klubbens avelskrav för hänvisning
Nivå 2: 60% röntgat av uppfödningen boende i Norden och 40% MH-beskrivna boende i Sverige (utlandsboende räknas in om de har gjort MH i Sverige)
Nivå 1: 80% röntgat av uppfödningen boende i Norden och 60% MH-beskrivna boende i Sverige (utlandsboende räknas in om de har gjort MH i Sverige)

 

 • Uppfödare är på nivå 3 tills man haft tre kullar, då räknas % ut på hundar i ett åldersspann på 18 månader-8 år.
 • Uppfödaravtal ersätts med ett register över alla aktiva uppfödare som uppfyller kraven för nivå 3, uppfödarna skickar in till valphänvisaren om de vill vara med i registret
 • Uppfödaren lämnar in uppgifterna på sina kullar till valphänvisaren
 • Uppfödare kan lägga in en kull för hänvisning ett år innan beräknad leverans. Därefter kan man flytta fram kullen en gång max två månader. Har inte tiken börjat löpa då tas kullen bort tills dess att tiken löper.
 • Den uppfödare som bryter mot hänvisningsreglerna tas bort från registret med omedelbar verkan. Uppfödaren kan efter 2 år ansöka om att på nytt upptas i registret. Ansökan skall ske till klubbens styrelse som innan beslut tar i beaktande om uppfödaren har visat vilja att arbeta för uppsatta mål enligt RAS

Klicka på länken för att komma vidare

Planerade Briardkullar

Födda Briardkullar

Omplaceringar

Picardkullar

Vad betyder de olika meriterna som föräldrardjuren har?

 • Brevet = Godkänt grundprov för att få tävla i ringsport, tex. Mondioring, en form av skyddstävling som omfattar lydnad, olika typer av hopp,skott och skyddsarbete.
 • HCT = Herding Capability Tested, innebär att hunden klarat ett vallanlagsprov.
 • Selectionné = Titel som innebär att hunden klarat nogran exteriörbedömning av flera domare,samt klarat ett mentaltest vid samma tillfälle. Endast HD-fria och CSNB-testade hundar kan få titeln.
 • BIR = Bäst i rasen
 • BIM = Bäst i motsatt kön
 • CK = Certifikatkvalité, ges till hundar som domaren anser är av så bra kvalité för att få tävla om CERT
 • CERT = Certifikat som krävs för att bli utställnings champion
 • CACIB = Certifikat som krävs för att bli internationell utställningschampion
 • C.I.E = International Show Champion
 • C.I.B = International Beauty Champion
 • VSP = BIR i finland
 • BIG = Bäst i gruppen
 • BIS = Bäst i Show
 • Youth Champion = Junior champion
 • Bunders jugendsieger = Junior vinnare
 • PT = Lydnadsklass i polen
 • PL = Mentaltest i Polen
 • Angekört = Avelskorning i Schweiz
 • UEBB Winner = Vinnare av Union Europee Berger de Brie
 • VDHCH =  Tysk utställnings champion
 • SchwCH = Schweizisk Utställnings champion
 • BH = Behörighetsprov inför IPO, inehåller lydnad och miljöprov
 • ZZV = Skyddsprov
 • ZZO = Lydnadprov   
 • CM = Behörighetsprov inför IPO, inehåller lydnad, miljötest och bettprov     
 • IPO = En tävlingsform innehållande spår, lydnad och bettprov
 • FPr = Spårprov           
 • RLD = Rallylydnad
 • CANT = Godkänt valltest i Frankrike
 • Pre Sel = Uppfyller kriterierna för karaktärstest och exteriör för Selectioneé, men klarar inte sista gallringen för dagen.
 • Belgleithundprufung (BH) = Spår och lydnadsprov i 3 olika klasser
 • CSAU = Franskt Lydnadsdiplom (officiellt i Frankrike).
 • ZVV1 = Spår, lydnad och skydd
 • ZPU = Spår och lydnad
 • SPr3 = Skydd
 • Ned Ch = Nederländsk Champion

 

Vill du som uppfödare ha med din kull på valphänvisningslistan?

skicka ett mail till 

valpar.omplacering@
svenskabriardklubben.se

 • Uppfödarens namn, telefonnummer och mail och bostadsort
 • hundarnas namn
 • hundarnas regnummer
 • HD/ED status på hundarna
 • färg på hundarna
 • 10 valfria meriter på vardera hund
 • beräknad leveransmånad
 • beräknad parning datum
 • inavels % på den väntande kullen
 • Vilken färg valparna förväntas få.
 • Bilder på föräldradjuren
 • Vi hänvisar endast kullar som uppfyller svenska briardklubbens avelsrekommendationer.
 • Alla avelsdjur ska vara CSNB-fria. Antingen hereditärt eller med intyg från DNA prov
 • Vill man ha med att föräldradjuren är EU-fria måste intyg på detta skickas med.

Det är viktigt att uppfödaren håller reda på det kontrolldatum som finns på kullen.
Kullen plockas bort automatiskt om inte uppfödaren hör av sig innan datumet har gått ut.