• Nyheter

Nyheter

Vill du vara med att påverka och utveckla(s)?
Då har du chansen nu! 

Vi söker dig som vill vara en del av någon av våra arbetsgrupper, som är:

Vår absoluta uppfattning är att det finns massor av kunskap, engagemang, idéer, nyfikenhet och lust bland er, nuvarande och blivande medlemmar. Det behöver vi få ta del av för att vara en riktigt bra och aktiv rasklubb för Briard och Picard.

Intresserad? 
Släng iväg ett mail till oss, styrelsen@svenskabriardklubben.se

Dessutom är valberedningen i full gång med att ta fram förslag till de vakanta platserna i styrelsen. 

Kontakta Valberedningen på valberedningen@svenskabriardklubben.se om du:

  • Är sugen på styrelsearbete (man får föreslå sig själv )
  • Är intresserad men inte riktigt vet vad det innebär?
  • Vet någon som skulle vara som klippt och skuren för styrelsearbete i någon form

Ha en fortsatt trevlig helg!
Styrelsen genom Anna Jonsson

Briardklubbens årsmöte hölls 3 mars i Falun med 44 närvarande medlemmar. Vid årsmötet valdes Anna Jonsson in som ordförande, Marcus Hjortsberg som kassör, och Peter Sjöberg och Anna-Karin Norlander som ledamöter. Efter årsmötet var samtliga styrelseposter fyllda, men nu finns ett antal vakanser. Peter Sjöberg är tillförordnad vice ordförande och Anna-Karin Norlander är tillförordnad sekreterare i väntan på att styrelsen ska bli komplett.
 
För närvarande arbetar valberedningen med att ta fram kandidater till de vakanta posterna, som alltså är vice ordförande (fyllnadsval ett år), sekreterare (fyllnadsval ett år), en ledamot (fyllnadsval ett år) och tre suppleanter (två stycken fyllnadsval på ett år respektive ett nyval på två år). Sammankallande i valberedningen är Viktoria Arehult.
 
Så snart som möjligt kommer ett extra medlemsmöte att hållas, där val till ovanstående poster sker. Kallelse till mötet kommer via e-post samt läggs ut på hemsida och Facebook när datum är fastslaget.
 
Vi uppmuntrar alla medlemmar som är nyfikna på eller intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet att kontakta Viktoria Arehult, valberedningen@svenskabriardklubben.se.
 
Vi har ett spännande år framför oss, med våra tre specialutställningar och två KM. Under året kommer vi också att arbeta vidare med RAS/RUS och förbereda för UEBB 2019. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med er för vår förening, våra raser och våra medlemmar!
 
Vänliga hälsningar
Styrelsen genom Anna Jonsson