Vallanlagstest

Nu kan vi göra det officiella Vallanlagstestet NHAT (Natural Herding Aptitude Test) även här i Sverige med våra briarder! I dagsläget gäller detta tyvärr inte för vår rasklubbs andra ras, Picard. Som namnet antyder är det alltså ett test för att få en uppfattning om hundens anlag för detta med vallning, det krävs inga förkunskaper, utan man vill helt enkelt se vilka medfödda förmågor hunden bär med sig. Testet registreras sedan på samma sätt som t ex MH!

SvKV (Svenska Kroppsvallarklubben) arbetar för fullt för att våra briarder inom en snar framtid även ska kunna göra Vallarbetsprov HWT (Herding Working Test). För arbetsprovet krävs att hunden först gjort anlagstestet samt även tränat en del vallning. Hur mycket och hur lång träning som krävs är individuellt.

Briardklubben kommer att arrangera NHAT och förhoppningsvis även i förlängningen HWT!
Vi återkommer med datum!

Det finns också massor med mer information på SvKV's hemsida

Planerade vallningsaktiviteter

Kom och Valla med Era vallhundar!

11 - 12 maj 2019, på Mårtensby Gård

Kostnad för läger, kost, logi 2300:-

Anmälan senast 29 april 2019 till briards@hippieroyale.se
Ange Ditt och hundens namn samt läger 11-12.5 2019

Betalning senast 29 april 2019 till
AfBd's pg 83 80 46 -1
Ange Ditt namn samt läger 11-12.5 2019

Hjärtligt Välkomna! Väl mött i fårhagen!

Svenska Kroppsvallarklubben

Då Svenska Briardklubbens båda raser är av kroppsvallande typ, så Svenska Kroppsvallarklubben en mycket bra och intressant klubb och hemsida att ta del av. Du kan hitta deras hemsida här.

FCI Herding Working Test

Här kan ni läsa mer om FCIs Herding Working Test.

Auktoriserade Vallanlagstestare

I denna fil listas de nuvarande tillgängliga auktoriserade vallanlagtestarna och aktuell kontaktinformation. 

Bilder från tidigare aktiviteter!

loading...