Hundutställning - en Avelsutvärdering

Hundutställning är en tävlingsform för rashundar där en enskild domare gör en kort exteriörbedömning på deltagande hundar och betygsätter hur nära överensstämmande hundens exteriör är mot den aktuella rasens rasstandard. Hanhundar och tikar bedöms först separat för att ta fram den bästa individen i respektive kön, varefter de sedan ställs mot varandra för att bedömma Bästa hund i Rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). 

Vidare kan den hund som blivit BIR sedan visas i finalringar där de går upp emot andra hundar som blivit BIR i sina raser, där de bedöms i Bäst i gruppen (BIG) och/eller Best in show, dvs bäst i hela utställningen (BIS). 

Grunden till hundutställningar är att göra avelsutvärderingar på individerna, i och med att bedömningen görs utifrån rasens rasstandard. 

Svenska Kennelklubbens (SKK) regler för deltagande på utställnings finns längre ner på sidan.

Utställningar 2018

Utställningsansvariga

Svensk Briard- och Picardvinnare: Linda Marits och Susann Hjortsberg
Svensk Selection: Anordnas 2019 i samband med UEBB.
Nordstjärnan: Therese Sångberg och Annelie Appelqvist
Bäst i Väst: Linda Marits

Utställnings- och Championatregler

Här finns två länkar med bra information kring SKKs regelverk gällande Utställning och Championat.

1 januari 2017 trädde nya utställnings- och championatregler i kraft.

Länkar till dessa regler finns nedan.

Sammankallande i Briardklubbens arbetsgrupp
Therese Sångberg 
E-post: real81@hotmail.com
Tel 070-5601140

Certifierad Utställningsarrangör (CUA)
Marcus Hjortsberg
Therese Sångberg
Åsa Karlsson

Övriga AG utställning
Linda Marits
Annelie Appelqvist