Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningar har som syfte att göra en noggrann och detaljerad genomgång av en hund där den bedöms och mäts på ett antal punkter för att ta fram brister, förtjänster och eventuella avvikelser från rasstandarden. Detta noteras och redovisas sedan i ett protokoll gemensamt för alla brukshundsraser. 

Mer om Exteriörbeskrivning kan Du läsa på SBKs hemsida här.

Unghundsbeskrivning

Unghundsbeskrivning, i likhet med Exteriörbeskrivning, är en detaljerad bedömning av en hunds exteriör, men i detta fall gäller det en hundar från 12 månaders ålder. Mer om unghundsbeskrivning kan Du läsa om i vårt nedladdningsbara dokument nedan. 

Planerade/kommande UHB & Exteriörbeskrivningar

Här listas kommande Unghundsbeskrivningar och Exteriörbeskrivningar planerade av Svenska Briardklubben.

Exteriörbeskrivning 1/5-2019 i Värmdö BHK

Exteriör- & Unghundsbeskrivning

Datum: 1 Maj

Beskrivare: Piia Nora

Anmälan Unghundsbeskrivning sker till Piia Nora, 070-3041880 norapiia@gmail.com

Anmälan till Exteriörbeskrivning sker till SBK Tävling.

Betalning: 150kr sättes in på Briardklubbens konto 83 80 46-1. Märk anmälan med hundens stamtavlenamn, vad betalningen avser (Exteriörbeskrivning eller Unghundsbeskrivning) samt datum för arrangemanget.

Plats: Värmdö Brukshundklubb

Vid frågor, kontakta Piia Nora:
070-3041880, norapiia@gmail.com

Har Du frågor kring Unghundsbeskrivningar eller Exteriörbeskrivningar? Hör i så fall av Er till vår Arbetsgrupp Exteriör! Deras kontaktuppgifter hittar du här.