Svensk Selection för Briard och Picard

Tack för att ni kom och visade era fina hundar!

Svensk Selection 2016 är över för denna gång.
 

 

 

2014 BIS Selectionée Krimix Quantanamera

Allmänt
Svensk Selectionée för Briard och Picard är ett avelsgranskningsevenemang för raserna Briard och Picard där Svenska Briardklubben (AfBd) är ansvarig arrangör. I ursprungslandet Frankrike arrangeras Selectionée en gång om året och då på höstkanten (september). Svenska Briardklubbens mål är att arrangera Selectionée i Sverige vart tredje år med början år 2013. På så sätt undviker vi att krocka med vårt grannland Finlands Selectionée samt kommande Jubileums år. I evenemanget får alla FCI-registrerade Briarder och Picarder delta.

Syfte
Tanken med evenemanget är att erhålla information om enskilda individer, syskon samt individer efter samma hane respektive tik inom rasen. Svenska Briardklubben hoppas att detta evenemang även kan vara av intresse för våra grannländer. Deltagande Briarder och Picarder från Norge, Finland och Danmark gör att vi får information om mentalitet, exteriör och höftledsstatus på hundar utanför våra gränser. Information som underlättar samarbete för våra och deras uppfödare i ett eventuellt val av framtida kullars föräldradjur.

Svensk Selectionée är tänkt att vara ett kompletterande verktyg för oss i Svenska Briardklubben. Vi vill att så många briarder och picarder som möjligt deltar Inte bara de som återkomande visas i utställningsringen utan även deras "mindre kända" syskon. Vår intuition är att Selectionéen tillsammans med Svensk Briard- och Picardvinnare ska attrahera fler Briard- och Picardägare då det blir en helg med många roliga aktiviteter.

Avelsgranskare
Till avelsgranskare för Briard kallas specialdomare inom rasen. I första hand specialdomare som tidigare dömt på Selectionée eller andra arrangemang med liknande dignitet. Då det gäller avelsgranskare för Picard (som i dagsläget är till antalet en numerärt liten ras) kommer vi i möjligaste mån använda oss av den domaren som dömer på Svensk Briard- och Picardvinnarutställning samt komplettera, med en på rasen auktoriserad svensk
domare. Antalet anmälda Picarder bör överstiga sex.

Vilka kan delta?

Valpklass 4-6 och 6-9 månader

Deltagarna i denna klass får en skriftlig exteriörbedömning. Valpar som erhållit excellent i kvalitetsbedömningen går vidare till konkurrensklassen där bästa hane/tik 4 placeras enligt kön. Till slut utses bästa valp bland bästa hane och bästa tik. 

Unghundsklass 9-15 månader
Deltagarna i denna klass får endast en skriftlig exteriörbedömning och de tävlar inte om Selectionée-titeln. Samtliga hundar som erhållit excellent i kvalitetsbedömningen går vidare till konkurrensklassen där de fyra bästa placeras enligt kön. Till slut utses bästa unghund bland bästa hane och bästa tik.

Non-selectionne klass, hundar över 15 månader
Non-selectionéeklass är avsedd för individer över 15 månader, som dagen då Selectionéen arrangeras inte uppfyller fastställda kriterier för Selectionée-titeln. Deltagarna får en skriftlig exteriörbedömning och de tävlar inte om Selectionée-titeln.

Öppenklass, hundar över 15 månader (Selectioneéklass).
Öppenklass är avsedd för Briarder och Picarder över 15 månader som uppfyller kriterierna för att delta i denna klass den dagen som Selectionéen arrangeras. Dessa kriterier är: MH-beskriven med kryss i ruta 1-3 på mom. 10, skott eller mentaltestad med kryss i ruta 3-5 vid skottprov och ej kryss i ruta 1 vid socialsjälvsäkerhet. Vidare höftledsröntgad och avläst med A- eller B-höft samt blodtestad eller genetiskt fri pga föräldrar, far/morföräldrar
som är blodtestade för nattblindhet på officiellt erkända labb. De hundar som erhållit Selectionée-titeln går vidare till konkurrensklassen där de fyra bästa i hane- respektive tik-klassen placeras. Till sist utses evenemangets bästa hund (BIS- selectionée).

Byte av klass
Om hunden vid anmälningstillfället inte uppfyller kriterierna för att delta i öppenklass (Selectionée klass) och anmäls i Non selectionée klass kan byte av klass ske. Komplettering av DNA-test, HD-resultat, MH- beskrivning eller mentaltest kan inlämnas till arrangören senast kl. 08.00 dagen då Selectionéen äger rum.

Kontaktperson: Viktoria Arehult Mail: baffy@live.se