Kallelse till extra medlemsmöte 2018-04-14

Styrelsen kallar härmed till extra medlemsmöte 2018-04-14.

Mer information finns här på medlemssidorna i högra spalten under "Årsmötesprotokoll 2018".

Etiketter: möte styrelsen