• Nyheter

Information från årsmötet 2018

Briardklubbens årsmöte hölls 3 mars i Falun med 44 närvarande medlemmar. Vid årsmötet valdes Anna Jonsson in som ordförande, Marcus Hjortsberg som kassör, och Peter Sjöberg och Anna-Karin Norlander som ledamöter. Efter årsmötet var samtliga styrelseposter fyllda, men nu finns ett antal vakanser. Peter Sjöberg är tillförordnad vice ordförande och Anna-Karin Norlander är tillförordnad sekreterare i väntan på att styrelsen ska bli komplett.
 
För närvarande arbetar valberedningen med att ta fram kandidater till de vakanta posterna, som alltså är vice ordförande (fyllnadsval ett år), sekreterare (fyllnadsval ett år), en ledamot (fyllnadsval ett år) och tre suppleanter (två stycken fyllnadsval på ett år respektive ett nyval på två år). Sammankallande i valberedningen är Viktoria Arehult.
 
Så snart som möjligt kommer ett extra medlemsmöte att hållas, där val till ovanstående poster sker. Kallelse till mötet kommer via e-post samt läggs ut på hemsida och Facebook när datum är fastslaget.
 
Vi uppmuntrar alla medlemmar som är nyfikna på eller intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet att kontakta Viktoria Arehult, valberedningen@svenskabriardklubben.se.
 
Vi har ett spännande år framför oss, med våra tre specialutställningar och två KM. Under året kommer vi också att arbeta vidare med RAS/RUS och förbereda för UEBB 2019. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med er för vår förening, våra raser och våra medlemmar!
 
Vänliga hälsningar
Styrelsen genom Anna Jonsson